Escola infantil Chiquis

Escola infantil de 0 a 3 anos, aberto todo o ano. Dispoñemos de servizos complementarios para nenos de 3 a 8 anos polas tardes e de actividades como: inglés, ioga, minichefs, xogando coa pintura ou música activa. Amplas instalacións con comedor propio e patio exterior.

 982 225 015