ACTIVIDADES E SERVIZOS

Servizos:
Cursos orientados ós pais /nais sobre todo o que afecta ó neno.

Actividades:
Actividades que ofrecemos de luns a venres:

  • Ioga
  • Inglés
  • Xogando coa pintura
  • Música activa

 

Calendario:
A escola está aberta todos os meses do ano. Compatibilizamos o calendario escolar co laboral.

Horario:
A escola abre ás 7:00 e pecha as súas portas ás 19:00.